Υπηρεσίες

Η Chatzikaras Service είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο εμπόριο, επισκευή και συντήρηση αλυσοπριονων, χορτοκοπτικών, μικρών

Επισκευή και συντήρηση αλυσοπριόνων

Επισκευή και συντήρηση θαμνοκοπτικών και  χορτοκοπτικών μηχανών

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων και  αντλιών πισίνας 

ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω

σωνσεθεθυρ νε

Υρβανιθας δισπυθανδο πρι

ρεπυδιανδαε ει Νο μελ